400 kućanstava u Farkaševcu konačno dobiva vodu – Postavljen 37 metara visok vodotoranj Kabal

Vodotoranj Kabal, foto: PR

Izgradnja vodotornja Kabal dio je više od 707 milijuna kuna vrijednog EU projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“.

Vodotoranj Kabal, foto: PR
Vodotoranj Kabal, foto: PR

Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ (RVS) je javni investicijski projekt i odnosi se na izgradnju vodocrpilišta Kosnica te rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbnog sustava na području istočnog dijela Zagrebačke županije. Projekt je proglašen strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske jer isti znatno doprinosi postizanju većeg standarda isporuke i dostupnosti vodnih usluga, podiže ukupnu razinu sigurnosti i kvalitete života građana na području istočnog dijela Zagrebačke županije, te stvara uvjete za zapošljavanje većeg broja ljudi. Dio projekta je i izgradnja vodotornja Kabal u Farkaševcu.

Vodotoranj Kabal, foto: PR
Vodotoranj Kabal, foto: PR

Zapremina vodotornja je 200 m³. Ukupna visina vodotornja od tla iznosi 37,00 od kote terena, a težak je oko 40 tona. Osnovna konstrukcija vodotornja se sastoji od rezervoara, nosivog stupa i centralnog temelja. „Projekt RVS-a obuhvaća četiri grada i deset općina na istoku Zagrebačke županije. Projektom ćemo rekonstruirati 100 km i izgraditi novih 330 km vodoopskrbne mreže, te izgraditi novo vodocrpilište Kosnica. Trenutno upravljamo sa oko 155 km vodoopskrbne mreže na području Vrbovca, a ovim projektom dobivamo skoro 230 km nove. Ovaj toranj je treći od pet predviđenih projektom i omogućuje da čitavo vodoopskrbno područje Općine Farkaševac bude pod tlakom kako ne bi bilo problema u daljnjoj izgradnji“, naglasio je Tomislav Masten, direktor društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije.

Vodotoranj Kabal, foto: PR
Vodotoranj Kabal, foto: PR

Namjena vodotoranja Kabal je osiguranje potrebnih količina vode i tlakova za sanitarne i protupožarne potrebe. „Podizanje tornja je od iznimnog značaja za našu općinu jer do sada nismo imali niti centimetra vodoopskrbnog sustava. Ovo je veliki napredak poglavito za stanovnike te se nadam da će u skoro vrijeme biti realizirana i 100%-tna mreža na našem području. Radi se o 400-tinjak kućanstava koji će se priključiti na mrežu“, kazao je Matija Copak, načelnik Općine Farkaševac.

Vodotoranj Kabal, foto: PR
Vodotoranj Kabal, foto: PR

Nova vodoopskrbna mreža opskrbit će naselja Općine Farkaševac vodom koju do sada nisu imali. Tako se ostvaruje osnovna namjena projekta, a to je osiguranje kvalitetne pitke vode namijenjene ljudskoj potrošnji u cilju povećanja priključenosti na vodoopskrbnu mrežu, smanjenja gubitaka te povećanja pouzdanosti opskrbe i učinkovitosti sustava javne vodoopskrbe.

 

Piše: WK

Prethodni članakSljedeći članak