Završen 6 milijuna eura vrijedan projekt izgradnje sortirnice otpada u Bjelovaru

PROMO

lokalnevijesti.hr
Logo Sortiraj – budućnost definiraj, foto: Grad Bjelovar

Grad Bjelovar proveo je projekt „Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara“ KK.06.3.1.12.0007 vrijedan nešto manje od 6 milijuna eura kojim će se povećati količina odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, a samim time i smanjiti količina komunalnog otpada koja se odlaže na odlagalištu „Doline“.

Projekt „Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara“, KK.06.3.1.12.0007 proveo se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagalištima, financiranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 5.993.399,83 EUR od čega EU sufinanciranje projekta iznosi 4.886.880,85 EUR – 85%, a ostatak od 15% je financiran sredstvima Grada Bjelovara.

Sortirnica je moderno, učinkovito, racionalno, funkcionalno i sustavno postrojenje za rješavanje otpada koji će u budućnosti postati industrijska sirovina u cirkularnom gospodarstvu. Ulaznog je kapaciteta 10 t/h odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na kućnom pragu. Prikupljeni otpad se automatskim radom odvaja po kvalitetama i frakcijama uporabnih vrijednosti. Na kraju izlazi čista balirana sirovina papira, plastike, tekstila, željeza i svih ostalih vrsta otpada. Kao takva je spremna za utovar i plasiranje na burzi otpada.

Završen EU projekt izgradnje sortirnice Bjelovar, foto: Grad Bjelovar

Provedbom projekta doprinosi se povećanju stope oporabe komunalnog otpada i smanjenju odlaganja komunalnog otpada na odlagalištu kroz osiguranje razvrstavanja odvojenog prikupljanja komunalnog otpada na cijelom području obuhvata projekta. Izgradnjom sortirnice osiguralo se funkcioniranje kružnog sustava gospodarenja otpadom.

Sortirnica Bjelovar, foto: Grad Bjelovar

Nositelj projekta je Grad Bjelovar, a sudionici u projektu su Grad Daruvar, Općina Dežanovac, Općina Đulovac, Općina Kapela, Općina Končanica, Općina Nova Rača, Općina Rovišće, Općina Severin, Općina Sirač, Općina Šandrovac, Općina Velika Pisanica, Općina Veliko Trojstvo i Općina Zrinski Topolovac. Postrojenje se nalazi pokraj reciklažnog dvorišta i odlagališta otpada „Doline“ u Prespi, u neposrednoj blizini državne ceste Bjelovar-Daruvar.  Područje obuhvata projekta obuhvaća veći dio Bjelovarsko-bilogorske županije.

 

Sadržaj članka je isključiva odgovornost Grada Bjelovara.
Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.
Više informacija o EU fondovima na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr

lokalnevijesti.hr

 

Piše: WK

Prethodni članakSljedeći članak