Dvije godine od osnutka, stranka Fokus je jedina prava liberalno-centristička politička opcija u Hrvatskoj

Danas se obilježavaju točno dvije godine od osnutka stranke Fokus, koja je parlamentarna stranka i po broju gradonačelnika na četvrtom mjestu u Hrvatskoj.

„Nije bilo lako. Stranka je osnovana na početku pandemije, a ubrzo nakon osnivačke skupštine je proglašen lockdown, što je pripreme za tada nadolazeće parlamentarne izbore učinilo gotovo nemogućima. Unatoč tome, osvojili smo mandat i postali parlamentarna stranka svega 4 mjeseca nakon osnivanja“, izjavio je predsjednik stranke Davor Nađi.

S dolaskom 2021. godine stigli su i lokalni izbori na kojima je stranka Fokus još jednom potvrdila svoju snagu s izabrana 4 gradonačelnika, 2 načelnika općina, nekoliko predsjednika gradskih vijeća te ukupno 50 županijskih, gradskih i općinskih vijećnika. Po broju gradonačelnika, stranka Fokus je postala četvrta stranka po jačini u državi!

Predsjednik stranke Nađi je naglasio: „Najistaknutija pobjeda stranke Fokus na lokalnim izborima je ona u Samoboru, a rad Fokusovih gradonačelnika i načelnika se očituje u rastu kvalitete života, manjim porezima i većoj transparentnosti u sredinama kojima upravljamo. Treba naglasiti da je stranka Fokus jedina stranka koja ima više od jednog gradonačelnika, a čiji su svi gradonačelnici implementirali najvišu razinu transparentnosti. U gradovima i općinama kojima upravlja Fokus, trenutno je u provedbi ili najavi preko 3 milijarde kuna privatnih investicija!“

„Kroz cijelo naše djelovanje proteže se zagovaranje slobode pojedinca, ali i odgovornosti za vlastite postupke. Jasno smo zagovarali da na prvom mjestu treba biti uređenje pravne države i zaštite građana što su temeljne funkcije svake demokratske države. Stranka Fokus je u samo dvije godine djelovanja pokazala da je jedina prava liberalno-centristička politička opcija u Hrvatskoj te jedini pravi zaštitnik slobode građana“, zaključio je Davor Nađi.

Prva velika tema kojom se stranka bavila je bila obnova nakon potresa. Stranka Fokus je tu bila jedina stranka koja je otpočetka jasno upozoravala da zakon o obnovi nije dobar te smo ponudili i konkretnu alternativu u obliku beskamatnih kredita, otpisa PDV-a te pomoći najsiromašnijima kroz postojeće socijalne programe. Naš cilj je bio da se obnova provede što brže, efikasnije, kvalitetnije i jeftinije od strane građana kako ne bi morali brinuti za svoju sigurnost. Zadatak države bi bio omogućiti jeftino financiranje dostupno svima te rješavanje konzervatorskih i imovinsko-pravnih zavrzlama. Podsjetimo, samo oprost kamata i PDV-a bi bila pomoć već u razini od barem 40% investicije. Nažalost, s vremenom nam se vrlo malo stranaka pridružilo u kritici Zakona o obnovi stoga je isti izglasan i uz uvjerljivu podršku oporbe, a sada vidimo posljedice toga.

Kroz Sabor smo predlagali i mnoga rasterećenja parafiskalnih nameta, međutim vladajući nisu imali sluha za rasterećenje poduzetnika i građana. Unatoč tome, uvodili smo ih na lokalnoj razini, tamo gdje je Fokus na vlasti. Također, jasno smo se protivili kršenju ljudskih prava tijekom cijelog trajanja pandemije, posebno prava na rad i prava na slobodu kretanja te jasno bili protiv propusnica za kretanje između različitih gradova i općina te kasnije protiv Covid digitalnih potvrda. Tijekom svog djelovanja kroz izborne programe smo zagovarali i mnoge energetske projekte kojima su se protivili svi od desnih do lijevih i zelenih, a to nam nažalost dolazi sada na naplatu.

Piše D.Š.

Prethodni članakSljedeći članak