Ivanić-Grad snižava cijene vrtića i za treće dijete vrtić besplatan!

Zadnje analize pokazuju  kako je Grad Ivanić-Grad  među gradovima koji su najviše povećali proračunska sredstva za vrtiće, a gradska uprava nastavlja povećavati izdvajanja za najmlađe – povećava se gradsko sufinanciranje cijene vrtića i financijsko rasterećivanje roditelja vrtićke djece.

Donešena je tako nova odluka po kojoj će roditelji za prvo dijete plaćati 100 eura mjesečno, za drugo dijete 50 eura mjesečno, dok se za svako sljedeće upisano dijete cijena redovitog programa Dječjeg vrtića Ivanić Grad neće naplaćivati. Dosadašnja cijena iznosila je 100 eura za prvo dijete, s popustom od 25% za drugo dijete, 50% za treće dijete, 75% za četvrto dijete, a svako sljedeće dijete roditelji su upisivali besplatno.

‘Ova odluka predstavlja značajan korak prema stvaranju poticajnog okruženja za obitelji, potičući ih da ostanu u gradu i osiguraju budućnost za svoju djecu. Grad Ivanić-Grad nastoji ostvariti dugoročne ciljeve razvoja, a jedan od ključnih prioriteta je ulaganje u predškolski odgoj. Prepoznajući važnost ove investicije za budućnost grada, lokalna uprava nedavno je donijela odluku o smanjenju cijene vrtića koja će potaknuti rast nataliteta i povećati broj stanovnika’, ističu iz gradske uprave.

Pored smanjenja cijene vrtića, Grad Ivanić-Grad provodi  projekte proširenja i modernizacije postojećih vrtićkih kapaciteta. Za izgradnju nove zgrade Dječjeg vrtića Ivanić-Grad odobrena je potpora u iznosu od 1.815.000,00 eura.

Cilj ovog projekta je izgradnja nove zgrade s kapacitetom za 152 djece, što će biti najveće ulaganje u kapacitete predškolskog odgoja i obrazovanja u povijesti Ivanić-Grada. Također, za dogradnju zgrade Dječjeg vrtića Sunce u Graberju Ivanićkom odobrena je potpora u iznosu od 487.600,00 eura, a taj novi dio će imati kapacitet za smještaj dodatnih 44 djece.

 

 

Piše: WK

 

Prethodni članakSljedeći članak