Nova sredstva za sportsko igralište DV Dubrava

Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Željka Josić, dr.med., uručila je predstavnicima gradova i općina Ugovore o …