Kreće dogradnja UPOV-a Rugvica

Sklopljen je Ugovor za radove na dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Rugvica u okviru Projekta „RUGVICA – DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA“.

Pročišćavanje otpadnih voda za područje općine Rugvica i grada Dugo Selo provodi se na jednom centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Novaki Oborovski, s ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u rijeku Savu.

Postojeći UPOV ima II. stupanj pročišćavanja i kapacitet od 25.000 ES.

Predmetnim radovima će se UPOV dograditi na III. stupanj pročišćavanja i kapacitet 28.000 ES.

Izvođač radova je Zajednica ponuditelja:

AKTIV GLOBAL d.o.o.

ETS FARAGO d.o.o.

PRO-SYSTEM , Republika Češka

KONEKO, Republika Češka

Vrijednost Ugovora iznosi 1.393.131,70 EUR (bez PDV-a).

Prethodni članakSljedeći članak