Međunarodna suradnja učeničkih zadruga u Rumunjskoj

Učenice Osnovne škole Rugvica Lucija Sočnić i Josipa Franjić u pratnji ravnatelja škole Roberta Munđera i vjeroučitelja Željka Abramovića sudjelovale su u projektu „Međunarodna suradnja učeničkih zadruga” Zagrebačke županije.

Susret se održao od 29. 5 do 3. 6. 2023. u Rumunjskoj. Učenici su razmijenili iskustva s učenicima Dvojezične gimnazije u Karaševu, te sudjelovali u tematskim radionicama s ciljem što boljeg produbljivanja i razumijevanja hrvatske kulture i jezika. Bila je to lijepa prigoda za druženje, uspostavljanje novih prijateljstava i razmjenu ideja među učenicima.

Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva (HUUZ) osnovana je u lipnju 2006. godine i kao neprofitna pravna osoba članica je Hrvatske zajednice tehničke kulture (HZTK), a 2022. godine mijenja svoje ime u Hrvatski savez učeničkih zadruga – HSUZ.

Hrvatski savez učeničkih zadruga:

* radi na razvitku i promicanju hrvatskog učeničkog zadrugarstva te njeguje dugu i bogatu tradiciju učeničkog zadrugarstva u Hrvatskoj
* suorganizator je županijskih, međužupanijskih i državnih smotri učeničkih zadruga Republike Hrvatske
* provodi program obrazovanja i osposobljavanja voditelja i suradnika učeničkih zadruga
* organizira nakladničku djelatnost u području učeničkog zadrugarstva
* povezuje i usmjerava rad učeničkih zadruga te potiče razvoj, suradnju i umrežavanje učeničkih zadruga i razvitak međužupanijske suradnje u učeničkom zadrugarstvu
* osigurava stručnu pomoć učeničkom zadrugarstvu
* surađuje s nadležnim tijelima države i jedinicama područne i lokalne samouprave u svrhu zastupanja interesa i promidžbe učeničkog zadrugarstva.

Sve ove aktivnosti Hrvatski savez učeničkih zadruga provodi sa ciljem stvaranja pozitivnog odnosa učenika prema radu i pozitivne poduzetničke klime u školama.

Učeničke zadruge djeluju pri osnovnim i srednjim školama te posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama kao jedine proizvodne izvannastavne aktivnosti.
Učeničke zadruge bave se poljoprivrednom proizvodnjom, izradom uporabnih i ukrasnih predmeta, njeguju narodno umijeće, rukotvorstvo i stare zanate.
U učeničkim zadruga odvija se konkretan proizvodni rad, stvaraju se proizvodi koji imaju uporabnu i tržišnu vrijednost.

Radom u učeničkoj zadruzi:

* razvijaju se i njeguju radne navike i sposobnosti, poduzetničke vještine, odgovornost, inovativnost, kreativnost, samostalnost, ali i potreba za suradnjom, kao bitne sastavnice stvaralačkog odnosa prema radu
* pridonosi se prijenosu znanja iz nastave u praktične djelatnosti zadruge i obrnuto, znanja iz rada u zadruzi u nastavu
* potiče se samostalno-istraživačko učenje
* učenici razvijaju ljubav prema prirodi i vrijednostima koje je čovjek stvorio svojim radom te svijest o nužnosti očuvanja ravnoteže u prirodi i zaštiti okoliša
* omogućava se najveći mogući razvitak sposobnosti učenika te spoznaja vlastitih sklonosti
* učenici se pripremaju na izbor školskih programa i budućeg zanimanja
* djeluje se na sprječavanju društveno neprihvatljivog ponašanja.

Škole s projektima učeničke zadruge predstavljaju primjere dobre prakse u razvoju poduzetništva.

 

 

 

Piše: WK

 

Prethodni članakSljedeći članak