Nova Gradiška dobiva vrhunsko tehnološko postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda

lokalnevijesti.hr

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. provodi projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška. Izgradnja UPOV-a završna je faza projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ vrijednog 143 milijuna kuna. Uskoro se očekuje njegovo svečano otvaranje.  Razgovarali s članom Uprave Matejom Severovićem o tome kako će funkcionirati.

 

Što ovaj pročišćivač omogućava?

Postrojenje je izgrađeno za 23.633 ES (KPK120) i omogućuje uklanjanje ugljika, dušika i fosfora, uklanjanje suspendiranih krutih čestica i stabilizaciju mulja.

Od čega se sastoji postrojenje?

Postrojenje se sastoji od nekoliko glavnih faza:

 • Retencijski spremnik oborinskih voda
 • Grube rešetke
 • Ulazna crpna stanica
 • Mjerač ulaznog protoka
 • Fina rešetka i aerirani pjeskolov-mastolov (kompaktni uređaji)
 • Biološka faza i stanica puhala
 • Sekundarni taložnici
 • Kemijsko izdvajanje fosfora
 • Mjerač izlaznog protoka
 • Priprema tehnološke vode
 • Gravitacijsko zgušnjavanje viška mulja
 • Aerobna stabilizacija mulja
 • Mehanička dehidracija mulja
 • Spremnik mulja
 • Obrada ispušnog zraka
 • Prihvat septičkog mulja i kanalizacijskih tvari

 

UPOV Nova Gradiška, foto: VZS

Kakvi su uvjeti rada na UPOV-u?

Rad i održavanje UPOV-a ne zahtijeva samo visoku razinu odgovornosti koja se odnosi na učinkovitost postrojenja već i strogo pridržavanje higijenskih propisa. Najvažnije je zdravlje i sigurnost radnika, koji se sam treba pobrinuti za to poštujući propise.

Kako će se organizirati rad?

Svo osoblje na UPOV-u treba poštivati propise za upravljanje postrojenjem. Poštivanje propisa i savjeta su važan dio upravljanja postrojenja. Voditelj postrojenja treba upoznati nove zaposlenike sa propisima za upravljanje na početku njihovog rada, uključujući objašnjenja. Jednom godišnje, svi zaposlenici moraju proći sve propise i potpisati da razumiju sve propise.  Nove zaposlenike treba upoznati sa cijelim postrojenjem i to upoznavanje treba trajati najmanje mjesec dana. Tečajeve za operatera kanalizacijskih radova potrebno je pohađati što je prije moguće. A sve to u cilju učinkovitog rada i smanjenja mogućnosti ozljeda na radu. Svaki zaposlenik dužan je učiniti sve što je u njegovoj moći da spriječi nezgode i profesionalne bolesti. Otkriveni rizici koji mogu uzrokovati nesreće moraju biti odmah otklonjeni ako je moguće. Opasna mjesta trebaju biti osigurana i treba se obavijestiti odgovornu osobu.

Kako se kontrolira rad UPOV-a?

Sve važne informacije se prikupljaju u kontrolnoj sobi. Većina jedinica na UPOV-u se mogu kontrolirati i prilagođavati iz središnje rasklopne ploče putem kompjuterskog softvera. Na rasklopnoj ploči i u kompjuteru, podaci kao što su ispunjavanje razine, ulazno i izlazno opterećenje i sadržaj kisika u bazenu se zapisuju i svaku put se može isprintati ako je potrebno. Radno osoblje treba izvršavati kontrolne radove na dnevnoj tj. tjednoj i mjesečnoj bazi kako bi se optimiziralo funkcioniranje postrojenja. Nakon dolaska, odgovorna osoba treba obići cijeli UPOV da bi potvrdila
funkcioniranje sve strojarske, elektro i ostale opreme. Pronađene kvarove (ukoliko ih ima) treba otkloniti u skladu sa posebnim uputama za rad. Nakon kontrole obilaska cijelog UPOV-a, treba provjeriti ispravnost podataka na rasklopnoj ploči i kontrolnom sustavu procesa. 

Postrojenje ima i svoj laboratorij.

Da, u sklopu UPOV-a je i laboratorij za uzorkovanje. U njemu se vrše pogonske analize za potrebe upravljanja tehnologijom pročišćavanja otpadne vode.

 

Piše: WK

Prethodni članakSljedeći članak