Obilježavanje Dana europskog broja 112

11.veljače obilježava se Dan europskog broja 112. U državama Europske unije broj 112 se koristi temeljem Odluke Vijeća Europskih zajednica o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja a hitne službe 112. U RH jedinstveni europski broj 112 za hitne službe uveden je 1. veljače 2005. godine i od tada neprekidno djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova.

Svrha uvođenja jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 je pružiti jednostavan, jednak, siguran i učinkovit pristup hitnim službama svim građanima Unije, osobito onima koji putuju između država unutar Unije. Zbog toga je jako važno podizati svjesnost građana o broju 112, dok nadležna tijela Unije i država članica razvijaju broj 112 prema visokim standardima za pristupačnost i funkcionalnost.

Korištenje i nadogradnja broja 112 u Republici Hrvatskoj slijedi obveze zadane pred broj 112 europskim i nacionalnim propisima te je u cjelini usmjerena na implementaciju suvremenih rješenja u elektroničkim komunikacijama i informacijskim sustavima kao i jačanju koordiniranja ostalih hitnih brojeva policije, vatrogastva i hitne medicinske pomoći. Sada na broju 112 imamo implementirane funkcionalnosti kao što su lociranje pozivatelja, SMS na 112 i „e-poziv’ (eCal[). Slijedi uvođenje dodatnih funkcionalnosti, medu kojima su osobito značajne one koje bi osobama s invaliditetom pružile jednaku mogućnost pristupa broju 112 kao i drugim korisnicima. U tom smislu, trenutno se radi na iznalaženju rješenja za uvođenje komunikacija prema broju 112 uporabom video poziva i teksta u stvarnom vremenu (slično chat-u).

Organizacijski i funkcionalni ustroj broja 112 u sklopu Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova omogućava kvalitetnu afirmaciju ovog žurnog broja u pogledu brze i učinkovite koordinacije i razmjene informacija s hitnim službama. Dvadeset županijskih centara 112 zajedno s Operativnim centrom civilne zaštite čine jedinstveni operativno-komunikacijski sustav – Sustav 112, koji čini komunikacijsku osnovu za djelovanje sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. Sustav 112 u svakom trenutku može pružiti komunikacijsku potporu stožerima civilne zaštite te drugim sudionicima i operativnim snagama civilne zaštite u izvanrednim situacijama i osigurati brzi protok informacija između sastavnica sustava civilne zaštite od lokalne, preko područne (regionalne) do nacionalne te međunarodne razine.

Također, sustav 112 obavlja i zadaću provođenja ranog upozoravanja i/ili uzbunjivanja stanovništva prilikom nastanka ili prijetnje od nastanka velike nesreće ili katastrofe. Temeljem odluka rukovoditelja nadležnih subjekata sustav 112 provodi rano upozoravanje operativnih snaga sustava civilne zaštite, slanjem SMS ili CB poruka na mobilne telefone.

Iz Grada Svete Nedelje naglašavaju značajke i prednosti broja 112, kako za građane i turiste tako i za sve hitne službe:

  • Broj 112 dostupan je 24 sata dnevno, svih 365 dana u godini, a pozivi su besplatni sa svih javnih telefonskih govornica, mobilnih ili fiksnih telefonskih priključaka.
  • Pozivatelj ne mora poznavati telefonske brojeve hitnih službi te njihove teritorijalne i strukovne nadležnosti, što je posebno značajno za turiste ili pozivatelje u stresnim okolnostima.
  • Pozivom na broj 112 može se dobiti pomoć bilo koje hitne službe: policije, vatrogasaca, hitne medicinske pomoći, gorske službe spašavanja, službe traganja i spašavanja na moru, inspekcijske ili komunalne službe te udruga građana koje na temelju svoje djelatnosti i sposobnosti sudjeluju u aktivnostima sustava civilne zaštite, kao što su lovci, ronioci, pčelari i drugi.
  • Sustav 112 omogućava lociranje pozivatelja na broj 112 te može pružiti mogućnost sporazumijevanja s pozivateljem na stranom jeziku.
  • Pozivom na broj 112 štedi se vrijeme jer pozivatelj jednim pozivom praktički paralelno alarmira nekoliko službi, odnosno operater na broju 112 nakon dojave hitnog slučaja alarmira i komunikacijski koordinira sve hitne i druge nadležne službe u određenoj situaciji.
  • Hitne službe u svome operativnom radu nisu ometane zlonamjernim, nenamjenskim ili višestrukim opetovanim pozivima o istom hitnom slučaju jer im operater na broju 112 takve pozive ne prespaja.
  • Županijski centar 112 Zagreb zabilježio je tijekom 2023. godine ukupno 624.689 poziva, što je jedna trećina ukupno zabilježenih poziva na broj 112 u Republici Hrvatskoj.
  • U 2023. godini zabilježeno je 1.327 automatski aktiviranih i 5.528 ručno aktiviranih poziva iz vozila (eCall) – poziv na broj 112 iz vozila koji se uspostavlja automatskim aktiviranjem senzora ugrađenih u vozilo ili ručno te uspostavlja audio kanal između vozila i centra 112

 

 

Informativna brošura

 

 

Piše: WK

Prethodni članakSljedeći članak