Obilježavanje Dana europskog broja 112

Kao i svake gotine pa tako i ove,  skoro 20 godina obilježava u Republici Hrvatskoj 11. veljače kao Dan jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 – Dan 112.

Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 u RH uveden je 11. veljače 2005. godine. Uvođenjem ovog broja uspostavljen je jedinstveni sustav kojem je osnovna zadaća prijem svih hitnih poziva na broj 112, na koji građani i strani turisti mogu dojaviti ugrožavanje ljudskih života, imovine i okoliša, neovisno o teritorijalnoj i strukovnoj nadležnosti hitnih službi. Sustav 112 u Republici Hrvatskoj djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite i neprekidno (365/24/7) osigurava zaprimanje dojava na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 putem telefona, SMS poruka te e-poziva (e-Call), automatskog poziva na broj 112 iz vozila koja imaju ugrađen takav sustav. Putem broja 112 zaprimaju se sve vrste hitnih poziva, a u skladu s utvrđenim procedurama (standardnim operativnim postupcima, komunikacijskim protokolima, uputama i drugim operativnim dokumentima) pozivi se prosljeđuju u teritorijalno i strukovno nadležne prijavno-dojavne jedinice hitnih službi ili im se temeljem dojave prenose.

Sustav koordinira hitne službe, zaprima obavijesti o neposrednim i nadolazećim opasnostima te provodi uzbunjivanje građana skrećući pozornost na opasnost uz istovremeno pružanje informacija o vrsti opasnosti koje je potrebno poduzeti.

Od uspostave broja 112 u Republici Hrvatskoj od 2005. do kraja 2023. godine na broju 112 zabilježeno je nešto više od 35,8 milijuna poziva. U 2023. godini na broju 112 zabilježeno je ukupno 1.967.116 poziva od kojih su kod 68,9% poziva postupale hitne i druge nadležne službe. Gotovo 51% bilo je namjenskih poziva na broj 112, poziva temeljem kojih su zatražene intervencije hitnih i drugih nadležnih službi ili operativnih snaga sustava civilne zaštite. Operateri u centrima 112 javljali su se na pozive prosječno za 6,86 sekundi, a na 87,7% poziva za manje od 10 sekundi.

Brošuru možete pogledati na slijedećoj poveznici:

Brošura 112

 

 

 

 

Piše: WK

Prethodni članakSljedeći članak