Rukavina: Obavili smo prvi tehnički pregled UPOV-a

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. provodi projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška u sklopu projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ vrijednog 143 milijuna kuna putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Izgradnja pročišćivača je završna faza projekta.

Kao završna faza EU projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ gradi se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška vrijedan 41.690.653 kn bez PDV-a.

Tehnički pregled UPOV-a, foto: WK

LV: Sredinom ožujka 2023. godine održan je prvi tehnički pregled cjelokupnog postrojenja i pripadajućih objekata. To znači da su radovi gotovi.

Rukavina: Završeni su radovi na izgradnji uređaja koji je projektiran na treći stupanj pročišćavanja s mehaničkom obradom i biološkim procesom pročišćavanja otpadne vode. Uređaj je izgrađen po svim uvjetima koje smo tražili sukladno projektu i sada je obavljen prvi tehnički pregled.

LV: Uređaj je projektiran na 22.100 ekvivalent stanovnika. Odrađena je i još jedna faza – izgradnja kolektora nedaleko od uređaja. Tehničkim pregledi su uvjet za izdavanje Uporabne dozvole, njime se utvrđuje je li građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom.

Rukavina: Da tehničkom pregledu sudjeluju sva javno pravna tijela koja su sudjelovala u gradnji, te voditelj tehničkog pregleda i predstavnici javnopravnih tijela koji moraju dati odgovore i objašnjenja koja od njih zatraže, kao i sve podatke, dokumente i izjave potrebne za obavljanje tehničkog pregleda i izdavanje uporabne dozvole.

LV: Koji su sad sljedeći koraci?

Rukavina: Sada čekamo dostavu zapisnika s tehničkom pregleda, svaki predstavnik javnopravnog tijela u okviru uvjeta utvrđenih građevinskom dozvolom daje pisano mišljenje je li građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim propisom koji je u nadležnosti javnopravnog tijela i/ili posebnim uvjetima koje je to tijelo utvrdilo. U zapisnik o tehničkom pregledu unose se svi podaci i činjenice značajne za izdavanje uporabne dozvole, a naročito u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta ili drugih uvjeta određenih građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom. Vjerujem da će sve proći u najboljem redu i da ćemo uskoro dobiti Uporabnu dozvolu, a time i službeno pustiti uređaj u pogon.

Tehnički pregled UPOV-a, foto: WK

Projekt je od iznimne važnosti za Grad Novu Gradišku i općine Rešetari i Cernik jer zaokružuje cjelokupnu aglomeraciju i rješava problematiku otpadnih voda. Razgovarali smo s direktorom Vodovoda zapadne Slavonije Davorom Rukavinom o napretku radova.

 

 

Piše: LV

Prethodni članakSljedeći članak