Rukavina: UPOV nam je pred završetkom

Lokalnevijesti.hr

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. provodi projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška u sklopu projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ vrijednog 143 milijuna kuna putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Izgradnja pročišćivača je završna faza projekta.

Kao završna faza EU projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ gradi se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška vrijedan 41.690.653 kn bez PDV-a.

Projekt je od iznimne važnosti za Grad Novu Gradišku i općine Rešetari i Cernik jer zaokružuje cjelokupnu aglomeraciju i rješava problematiku otpadnih voda. Razgovarali smo s direktorom Vodovoda zapadne Slavonije Davorom Rukavinom o napretku radova.

LV: U kojoj ste trenutno fazi?

Rukavina: Uspješno je proveden pokusni rad sukladno svim zahtjevima. Ispitivanja parametara provedena su od strane nadležnih ovlaštenih zavoda i laboratorija te su u potpunosti ispunjeni svi ciljevi postavljeni Ugovorom i projektnom dokumentacijom.

LV: O kojim se sve parametrima radi?

Rukavina: Tijekom pokusnog rada ispunjeni su svi traženi parametri pročišćavanja otpadnih voda te postignuti zahtjevi za efluent. Zahtijevani parametri dehidracije mulja potpuno su ispunjeni. Svi ispitani uzorci dehidriranog mulja zadovoljili su  traženi minimalni sadržaj suhe tvari ≥ 23%.

LV: Iako se samo postrojenje nalazi na izdvojenoj lokaciji, hoće li stvarati dodatnu buku okolnim stanovnicima?

Rukavina: Rezultatima provedenih ispitivanja mjerenja buke dokazano je da izmjerene razine buke ne prekoračuju dopuštene razine buke u dnevnim i noćnim uvjetima rada UPOV-a.  Rezultatima provedenih ispitivanja mjerenja kakvoće zraka na granici UPOV-a dokazano je da izmjerene razine ne prekoračuju granične vrijednosti koje su definirane zahtjevima. Stoga stanovnicima neće nimalo smetati rad pročiščivača.

UPOV Nova Gradiška, foto: VZS

UPOV je projektiran na treći stupanj pročišćavanja, što znači da se, uz uklanjanje grubih čestica, pijeska i masti, iz otpadne vode uklanjaju dušik i fosfor. Realizacijom ovog projekta svi će stanovnici imati pristup zdravstveno ispravnoj vodi, a otpadna voda će biti zbrinuta u skladu s europskim standardima i direktivama.

LV: Koji su vam sada daljnji koraci?

Rukavina: Podnijeli smo zahtjev za Uporabnu dozvolu te smo sada u procesu čekanja tehničkog pregleda u svrhu utvrđivanja sukladnosti s glavnim projektom. Nakon dobivanja dozvole, možemo krenuti s planiranjem završetka cjelokupnog projekta i otvaranjem pročistača. Nadam se da ćemo cjelokupni postupak završiti krajem travnja ili početkom svibnja. Tada ćemo održati i završnu konferenciju i uređaj svečano pustiti u pogon.

UPOV Nova Gradiška, foto: VZS

Projekti u sustavu vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda omogućuju infrastrukturni razvoj i ostvarivanje preduvjeta za visoki standard života stanovnika te razvoj gospodarskih potencijala.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Prethodni članakSljedeći članak