Stanovnici općine Dubrava – javite se za besplatni vodoopskrbni priključak

U tijeku je izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Vrbovec u sklopu projekta “Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok”. Projekt je sufinanciran iz Kohezijskog fonda EU “Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-.2020.”

Naručitelj radova je javni isporučitelj vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Novi korisnici imaju mogućnost dobivanja vodoopskrbnog priključka bez plaćanja novčane naknade.

Besplatne priključke je moguće ostvariti na vodoopskrboj mreži koja će biti izgrađena u sklopu projekta, ali i na već postojećoj vodoopskrbnoj mreži.

Priključak je za nove korisnike besplatan i u potpunosti financiran preko projekta te uključuje izradu kućnog priključka na cjevovodima u granicama zahvata projekta i to od vodovodne instalacije do vodomjernog okna, uključivši i vodomjerno okno.

Rok za podnošenje zahtjeva za priključenje je 31.5.2024.

Svi zahtjevi zaprimljeni nakon tog datuma neće biti izvedeni.

Iznimka su naselja Gradec i Gradečki Pavlovec za koja će se zaprimati zahtjevi i nakon 31.5.2024. zbog izvođenja radova.

Zahtjev se podnosi na adresi: VIO ZŽ – Poslovna jedinica Vrbovec, Kolodvorska ulica 29, 10340 Vrbovec.

 

 

 

Piše: WK

Prethodni članakSljedeći članak