Potpore za mlade poljoprivrednike

Mladi poljoprivrednici koji već jesu ili će podnijeti Jedinstveni zahtjev za potporu za 2024. godinu imaju pravo na povećanje osnovnog …

Tko je dobio stipendiju Grada Dugog Sela?

Gradonačelnik Grada Dugog Sela donio je Zaključak o konačnoj listi kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2023./2024. za učenike …