Kreće dogradnja UPOV-a Rugvica

Sklopljen je Ugovor za radove na dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Rugvica u okviru Projekta „RUGVICA – DUGO SELO …

Lokalne vijesti

Rukavina: Završili smo najveći projekt u našem kraju

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. je proveo projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška u sklopu projekta …

Lokalnevijesti.hr

Rukavina: UPOV nam je pred završetkom

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. provodi projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška u sklopu projekta „Razvoj …