U Dugom Selu susret državnog tajnika s obrtnicima

U Udruženju obrtnika Dugo Selo jučer  je održan susret poduzetnika, obrtnika, predstavnika udruga, obrazovnih, javnih i socijalnih institucija te građana na kojem su govorili državni tajnik Ivan Vidiš iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Vjekoslav Špoljarić savjetnik ministra istog ministarstva, Dražan Dodig iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gđa Marina Matijašec iz Područne službe Zagreb HZZ-a te predstavnice dugoselske ispostave HZZ-a.

Uz predstavljanje aktivne politike zapošljavanja za sudionike je organizirana radionica na temu bespovratnih potpora iz EU/NPOO fondova te subvencioniranih kredita HAMAG BICRO-a i HABOR-a koju je vodio Hrvoje Duk iz HD-KONZALTINGA. Predstavnike Ministarstva, HZZ-a pozdravio  je predsjednik Udruženja obrtnika Dugo Selo Marko Cesar te zaželio svima dobrodošlicu te zaželio  da susret bude koristan kako poslodavcima, tako i onima koji traže posao, usmjerenje i nove prilike u poslovanju. Državni tajnik Vidiš, savjetnik ministra Špoljarić i predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje predstavili su aktivnu politiku zapošljavanja u Hrvatskoj posebno se osvrćući na gospodarske i demografske aktualnosti i izazove koji su pred hrvatskom gospodarstvom i društvom, a na koje Ministarstvo nastoji adekvatno odgovoriti kroz aktivnu politiku zapošljavanja:

 1. Potpore za zapošljavanje
 2. Potpore za zapošljavanje – zeleno/digitalno
 3. Potpore za zapošljavanje osoba uključenih u program POSAO+
 4. Potpore za pripravništvo
 5. Potpore za pripravništvo – zeleno/digitalno
 6. Potpore za pripravništvo u javnim službama
 7. Potpore za usavršavanje
 8. Potpore za samozapošljavanje
 9. Potpore za samozapošljavanje – zeleno/digitalno
 10. Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage
 11. Obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja
 12. Osposobljavanje na radnom mjestu
 13. Aktivacijski program
 14. Javni rad
 15. Potpore za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena
 16. Stalni sezonac
 17. Program POSAO+

 

Photo by: Obrtnici Dugo Selo

Potpore za zapošljavanje sastoje se u poticanju zapošljavanja osoba u nepovoljnom/izrazito nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom sufinanciranjem troška bruto I iznosa plaće poslodavcima.Potpore za zapošljavanje – zeleno/digitalno sastoji se u poticanju zapošljavanja osoba u nepovoljnom/izrazito nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom sufinanciranjem troška bruto I iznosa plaće poslodavcima čija se djelatnost može smatrati okolišno održivom.Potpore za zapošljavanje osoba uključenih u program POSAO+ kroz poticanje zapošljavanja osoba u izrazito nepovoljnom položaju – osobe koje nemaju srednjoškolsku kvalifikaciju – kroz financiranjem troška bruto I iznosa plaće poslodavcima.Potpore za pripravništvo može se dodijeliti poslodavcima s ciljem osposobljavanja (pripravnički staž) osobe za samostalan rad putem poticanja zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška njihovog bruto I iznosa plaće i drugih troškova poslodavcima.Potpore za pripravništvo – zeleno/digitalno može se dodijeliti poslodavcima samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost, kao potpora male vrijednosti za zapošljavanje koja nema obilježja državne potpore za zapošljavanje. Cilj mjere je osposobiti osobe za samostalan rad putem poticanja zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška njihove bruto I iznosa plaće i drugih troškova poslodavcima čija se djelatnost može smatrati okolišno održivom.Potpore za pripravništvo u javnim službama ima za cilj poticanje zapošljavanja osoba koje nemaju više od 6 mjeseci prijavljenog staža osiguranja u određenim javnim službama sufinanciranjem troška njihove bruto plaće i drugih troškova poslodavcima, sve sukladno ovoj mjeri.Potpore za usavršavanje ima za cilj kroz sufinanciranje troška usavršavanja, omogućiti ciljanu podršku zaposlenim osobama kojima su potrebne dodatne vještine radi postizanja što veće efikasnosti i produktivnosti novog radnog mjesta te poslodavcima kojima je potrebno ulaganje u razvoj i produktivnost svoje radne snage radi prilagodbe promjenama na tržištu, organizacijskim i procesnim promjenama u poslovanju te tehnološkom napretku.Potpore za samozapošljavanje može se dodijeliti nezaposlenoj osobi za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.Potpore za samozapošljavanje – zeleno/digitalno može se dodijeliti nezaposlenoj osobi za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage ima za cilj osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Sjeverne i Južne Amerike, Australije i Novog Zelanda (dalje u tekstu: EGP i ostale navedene države).Uz otvaranje novih poslovnih subjekata, čiji su nositelji stekli relevantno radno iskustva koje predstavlja dodanu vrijednost za hrvatsko gospodarstvo, mjera bi imala demografski učinak, s obzirom na to da se radi o unutarnjoj migraciji i povratku osoba iz vanjske migracije država EGP-a i ostalih navedenih država.Obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja s ciljem omogućiti osobama prijavljenim u evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja koju vodi Zavod, stjecanje kompetencija za novo zapošljavanje ili zadržavanje postojećeg radnog mjesta u zanimanjima traženim na tržištu rada.Osposobljavanje na radnom mjestu ima za cilj nezaposlenim osobama omogućiti stjecanje znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta ili obnavljanje vještina izgubljenih tijekom proteka vremena, kroz učenje na radnom mjestu i kombinirano u obrazovnoj ustanovi i na radnom mjestu.Aktivacijski program za cilj ima osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za njihovo aktivno uključivanje na tržište rada, te ojačati njihovu motivaciju za traženje i prihvaćanje zaposlenja.Javni rad kroz uključivanje nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada sufinanciranjem, odnosno financiranjem troška njihove bruto I, odnosno bruto II plaće i drugih troškova propisanih ovom mjerom.Potpore za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena s ciljem očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca koji imaju privremenih poteškoća u poslovanju.Stalni sezonac je financijska podrška radnicima – sezoncima u razdoblju kada ne rade, a kako bi se osigurala potrebna radna snaga poslodavcima kao podnositeljima zahtjeva iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.Program POSAO+ je program individualne podrške dugotrajno nezaposlenim osobama, korisnicima zajamčene minimalne naknade, osobama bez srednjoškolske kvalifikacije kroz uključivanje u različite mjere aktivne politike zapošljavanja ovisno o individualnim potrebama korisnika, a radi radne i socijalne integracije na tržište rada. Program uključuje individualnu podršku za vrijeme trajanje programa od strane savjetnika za zapošljavanje, a za korisnike zajamčene minimalne naknade i uključivanje u program socijalnog mentorstva.Detaljne informacije o svim mjerama dostupne u na staranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://mjere.hzz.hr/katalog-mjera/mjere-aktivnog-zaposljavanja/

Prethodni članakSljedeći članak