Udrugama s područja Općine Dubrava povećanje sredstava u odnosu na 2023. godinu

Na temelju Javnog poziva za dodjelu financijske potpore programima/projektima na području kulture, socijalno-humanitarne zaštite te gospodarstva za 2024. godinu koji je u ožujku ove godine raspisala Općina Dubrava, pristiglo je ukupno dvanaest prijava od strane udruga koje djeluju na području Općine.

Na temelju pristiglih prijava Povjerenstvo je ocijenilo prijavljene programe te je udrugama dodijelilo sredstva koja bi im trebala omogućiti lakšu realizaciju zadanih ciljeva.

U 2024. godini udrugama je dodijeljeno 24 % više sredstava u odnosu na proteklu godinu.

Na taj je način Općina pokazala da cijeni rad i angažman udruga te da njihove aktivnosti i djelovanje zaslužuju da ih se stavi visoko na listu prioriteta.

 

Piše: WK

 

Prethodni članakSljedeći članak