Završen 6 mil. eura vrijedan EU projekt sortirnice otpada u Bjelovaru

Grad Bjelovar proveo je projekt „Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara“ vrijedan više od 45 milijuna kuna kojim će se povećati količina odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, a samim time i smanjiti količina komunalnog otpada koja se odlaže na odlagalištu „Doline“.

Projekt „Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara“, KK.06.3.1.12.0007 provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagalištima, financiranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 5.993.399,83 EUR od čega EU sufinanciranje projekta iznosi 4.886.880,85 EUR – 85%, a ostatak od 15% je financiran sredstvima Grada Bjelovara.

U povodu završetka projekta danas 13. lipnja 2023. godine održana je završna konferencija s obilaskom samog postrojenja. Putem izgradnje infrastrukture za učinkovito gospodarenje otpadom – sortirnice unaprijedit će se postojeći sustav odvojenog sakupljanja otpadnog papira, stakla, plastike, metala i ostalog komunalnog otpada. „Ova sortirnica dio je jedne veće priče, a to je Reciklažni centar Grada Bjelovara. Uz viziju i upornost, napravili smo održivi i realan projekt koji će na moderan i sustavan način riješiti problem gospodarenja otpada. U posljednje četiri godine uložili smo više od 15 milijuna eura u komunalnu infrastrukturu. Sada smo grad koji je ispred svih i koji može biti svijetli primjer svima kako su ovakvi projekti ostvarivi i kako budućnost razvoja sustava gospodarenja otpadom treba izgledati“, rekao je gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak. Dodao je kako je ovo moderno, učinkovito, racionalno, funkcionalno i sustavno  rješavanje otpada koji će u budućnosti postati industrijska sirovina u cirkularnom gospodarstvu. Najavio je kako kreću u nova ulaganja i projekte dok ne dođu do faze zatvaranja cjelokupnog ciklusa sa prihvatljivom cijenom za građane.

Sortirnica je ulaznog kapaciteta 10 t/h odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na kućnom pragu, a inovacija je i patent tvrtke Tehnix. Prikupljeni otpad se automatskim radom odvaja po kvalitetama i frakcijama uporabnih vrijednosti. Na kraju izlazi čista balirana sirovina papira, plastike, tekstila, željeza i svih ostalih vrsta otpada. Kao takva je spremna za utovar i plasiranje na burzi otpada.  Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša naglasio je kako država kontinuirano ulaže u komunalnu infrastrukturu. „Sva ulaganja u skladu su sa principima održivog razvoja i zaštite okoliša. Grad Bjelovar je dobio jedan moderni reciklažni centar, a osim grada, moći će se pokriti i veći dio županije. U njemu vidimo pozitivan primjer dobre prakse kako jedna lokalna sredina može zaokružiti gospodarenje otpadom na ispravan i cjelovit način na svom području.“

Provedbom projekta doprinosi se povećanju stope oporabe komunalnog otpada i smanjenju odlaganja komunalnog otpada na odlagalištu kroz osiguranje razvrstavanja odvojenog prikupljanja komunalnog otpada na cijelom području obuhvata projekta. „Sortirnica je izgrađena na darovanom državnom zemljištu, na odlagalištu Doline pored reciklažnog dvorišta. Projekt je krenuo u siječnju 2022. godine i zajedničkom suradnjom brojnih sudionika u projektu, uspješno je proveden kraju. Izgradnjom sortirnice osigurat će se funkcioniranje kružnog sustava gospodarenja otpadom“, rekla je voditeljica projekta, pročelnica za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara Kristina Kocur.

Grad Bjelovar je nositelj projekta, a sudionici u projektu su Grad Daruvar, Općina Dežanovac, Općina Đulovac, Općina Kapela, Općina Končanica, Općina Nova Rača, Općina Rovišće, Općina Severin, Općina Sirač, Općina Šandrovac, Općina Velika Pisanica, Općina Veliko Trojstvo i Općina Zrinski Topolovac. „Svi mi koji se bavimo komunalnim temama jasno nam je da je problematika komunalnog otpada velik izazov za svaku jedinicu lokalne samouprave. Izgradnjom ovog objekta napravljen je značajan iskorak u rješavanju ovog problema“, rekla je pročelnica za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti Grada Daruvara Danice Cetin.

Postrojenje se nalazi pokraj reciklažnog dvorišta i odlagališta otpada „Doline“, a područje obuhvata projekta obuhvaća veći dio Bjelovarsko-bilogorske županije.

 

 

Piše: WK

 

Sadržaj članka je isključiva odgovornost Grada Bjelovara. Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, www.bjelovar.hrViše informacija o EU fondovima na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr
lokalnevijesti.hr
Logo Sortiraj – budućnost definiraj, foto: Grad Bjelovar

lokalnevijesti.hr

Prethodni članakSljedeći članak