Geodeti i geoinformatičari zanimanja budućnosti – Za dvije godine kreću novi studiji usklađeni s potrebama tržišta

Photo by: PROMO

Smatra se da čak 80% svih informacija koje danas pohranjujemo sadrži prostornu informaciju, odnosno, geoinformaciju. Upravo je geoinformatika brzorastuća znanstvena grana čija se primjena može pronaći u gotovo svim područjima ljudske djelatnosti, od marketinga i prodaje, medicine, zaštite okoliša, transporta do urbanizma.

Nedavna istraživanja pokazuju da ova grana industrije godišnje prosječno raste za 13,6 %, potpomognuta razvojem pametnih gradova, autonomnih vozila i ulaganjem u praćenje klimatskih promjena. Kako Hrvatska ne bi zaostajala u ovom segmentu, potrebna je prilagodba obrazovnog sektora, kako bi budući studenti dobili sva potrebna znanja za buduće tržište rada.

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je zajedno s partnerskim ustanova uspješno proveo projekt „LABIRINT“ vrijedan 3.473.908,08 kn, od čega je iznos EU potpore iz Europskog socijalnog fonda iznosio 2.952.821,87 kn. Projekt je trajao 36 mjeseci, zaključno s 22. ožujkom 2022. „Projekt „Labirint – Razvoj i izrada standarda zanimanja, kvalifikacija i studijskih programa u geodeziji i geoinformatici“ omogućio je usklađivanje postojećih studijskih programa geodezije i geoinformatike u Hrvatskoj s modernim znanstvenim spoznajama i tehnološkim promjenama do kojih je došlo u proteklih deset godina“, naglašava dekan Geodetskog fakulteta prof. dr. sc. Almin Đapo. Završna konferencija projekta održana je na Geodetskom fakultetu 18. ožujka 2022., te je na njoj istaknuto da se u geodeziji – koja kao struka i znanost postoji tisućljećima – u posljednja dva desetljeća događa tehnološka revolucija. „Od toga je najviše profitirala nova grana geoinformatika, odnosno geodezija povezana s informatikom“, kaže Đapo.

Photo by: PROMO

„Projektom LABIRINT smo u protekle tri godine definirali standarde za 10 geodetskih i geoinformatičkih zanimanja budućnosti, tri standarda kvalifikacije, te tri standarda ishoda učenja studijskih programa potrebnih za ta zanimanja. Na preddiplomskoj razini značajno je unaprijeđen studijski program za sveučilišnog prvostupnika geodezije i geoinformatike, dok su na diplomskoj razini po prvi put izrađeni potpuno novi standardi kvalifikacija za magistra inženjera geodezije i magistra inženjera geoinformatike. Sve navedeno će poslužiti kao podloga za studijske programe s kompetencijama koje će tržište rada tražiti za deset godina. Prvi studenti upisat će se za dvije godine“, kazao je na konferenciji voditelj projekta prof. dr. sc. Damir Medak. „Geodezija i geoinformatika, koje se posljednjih desetljeća oslanjaju na svemirske tehnologije, sve više se povezuju s robotiziranim mjernim instrumentima, besposadnim letjelicama, umjetnom inteligencijom, strojnim učenjem, i ostalim inovativnim tehnologijama koje predstavljaju vrh istraživačke djelatnosti na našem području.“

U Hrvatskoj postoje dva fakulteta na kojima se izvode studiji vezani uz geodeziju i geoinformatiku: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu. Usprkos vrlo izazovnim okolnostima provođenja projekta (pandemija, potresi u Zagrebu i Petrinji), dva su fakulteta zajedno s Institutom za razvoj obrazovanja iz Zagreba provela sve planirane aktivnosti projekta „LABIRINT“.

Photo ba: PROMO

Na projektu je aktivno sudjelovalo 40 nastavnika i suradnika iz partnerskih ustanova, te brojni vanjski suradnici iz geodetskih i geoinformatičkih tvrtki, državnog i javnog sektora. Na taj je način postignut vrlo visok stupanj sinergije u korištenju metodologije predviđene mehanizmima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira: od zanimanja, preko kvalifikacija do ishoda učenja studijskih programa.

Time će, u konačnici, Hrvatska dobiti moderne akreditirane studijske programe iz domene geodezije i geoinformatike. Na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji je jedini samostalni geodetski fakultet na svijetu, opremljeni su moderni računalni i geodetski laboratoriji. Projekt „LABIRINT“ će omogućiti novi iskorak hrvatske geodezije i geoinformatike u Europi i svijetu.

Prethodni članakSljedeći članak