Grad Dugo Selo dobio 412.000 kn za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti

Photo: Unsplash

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je dana 16.11.2022. godine Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini.

Poziv je objavljen sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u gradovima Republike Hrvatske od V. do VIII. skupine indeksa razvijenosti u 2022. godini. Ovaj Poziv nastavak je pružanja potpore jedinicama lokalne samouprave u provedbi predškolskih programa kroz Programe potpore gradovima i općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti, a koji Središnji državni ured za demografiju i mlade kontinuirano provodi u zadnje tri godine. Ovim Pozivom podrška je usmjerena razvijenijim gradovima odnosno gradovima od V. do VIII. skupine indeksa razvijenosti, a koji pritom ulažu značajna sredstva u predškolsku djelatnost.

Odluka o raspodjeli sredstava donesena je 29.11.2022. godine, gdje je GRAD DUGO SELO kao osnivač Dječjeg vrtića Dugo Selo, dobio maksimalnu potporu sukladno Natječaju u iznosu od 412.500,00 kn. Grad Dugo Selo je u 2021. godini izdvojio 34,68 % prihoda poslovanja za predškolsku djelatnost izuzevši prihode kod komunalne naknade i doprinosa. Na području Grada Dugog Sela provode se organizirani oblici predškolskog odgoja za djecu od navršene jedne godine do šeste godine života, odnosno do polaska u osnovnu školu i to u: Dječjem vrtiću Dugo Selo , kojem je osnivač Grad Dugo Selo, te područnom vrtiću DV Dugo Selo- Lukarišće, te u ustanovama drugih osnivača – privatnim vrtićima – Dječjem vrtiću „Didi“, Dječjem vrtiću „Buba Biba“ , Dječjem vrtiću „Vrapčić“ i Dječjem vrtiću „Čarobna šuma“. Grad Dugo Selo jedan je od tek četiri hrvatska grada koji su prošle godine imali pozitivan prirodni prirast. U prošloj je godini Dugo Selo uspjelo zadržati istu razinu prirodnog prirasta kao i u 2020., a imamo i više rođenih beba (4) nego godinu ranije. Grad Dugo Selo iz godine u godinu poboljšava uvjete života, sve više mladih doseljava na naše područje, što je rezultiralo prepoznavanjem Dugog Sela kao pogodne lokacije za život. Osim naknada za bebe, sufinancira se boravak djece u privatnim vrtićima, boravak djece u vrtićima izvan Dugog Sela, logopedski tretmani za djecu kojoj je to potrebno, kao i posebni programi odgoja i obrazovanja u Poliklinici Suvag. Jedan smo od rijetkih gradova koji roditeljima sufinanciraju nabavu dječje hrane za dojenčad.

Financijskom potporom omogućit će se  ravnomjerniji i održivi razvoj predškolske djelatnosti, podići pedagoški standardi, povećati uključenost i obuhvaćenost djece rane i predškolske dobi programom ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, njege, zdravstvene zaštite, pravilne prehrane i socijalne skrbi djece koji su prilagođeni razvojnim i individualnim potrebama djece predškolske dobi.

 

 

Piše:M.T.

Prethodni članakSljedeći članak