Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada za čišći Zagreb

Lokalne vijesti

Plaćeni oglas / Sponzorirani članak

Grad Zagreb provodi EU projekt „Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu“ koji je usmjeren unaprjeđenju sustava odvojenog prikupljanja otpada.

Projekt je sufinancirala Europska unije iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“. Ukupna vrijednost projekta je 93.973.317,60 kn, od čega je udio EU sufinanciranja 75.678.598,97, a provodi se od 10. studenog 2015. do 31. prosinca 2022. godine. Nositelj projekta je Grad Zagreb, a partner u projektu Zagrebački holding d.o.o. sa svojim podružnicama Čistoćom i Zrinjevcem.

Projekt ima za cilj unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom kroz smanjenje količina miješanog komunalnog otpada, povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada na području Grada Zagreba i doprinos održivom razvoju i održivosti resursa. Ostvarenje ciljeva postiže se kroz aktivnosti nabave opreme i vozila za odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu otpada, unaprjeđenje informatičkog sustava za praćenje količina otpada te provedbu promotivne kampanje kojom se podiže razina osviještenosti svih građana o važnosti pravilnog odlaganja otpada.

Podizanjem svijesti građana smanjit će se odvoz nepravilno odloženog otpada na odlagališta, što podiže kvalitetu života i doprinosi ekološkoj održivosti Grada Zagreba.

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1/I, 10000 Zagreb, www.zagreb.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Više informacija o EU fondovima na internetskoj stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr.

Lokalne vijesti
Prethodni članakSljedeći članak