Bjelovar dobio nova vozila za prikupljanje otpada

Lokalne vijesti

Jučer su predstavnici Grada Bjelovara i Komunalca d.o.o. predstavili projekt pod nazivom “Nabava komunalnog vozila i nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpada”. Tom prilikom predstavljena su i dva nabavljena komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada i to na parkiralištu ispred zgrade Komunalca u Bjelovaru. 

“Drago nam je najaviti veliki posao koji je pred nama, a vezan je za podjelu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, odnosno papira i plastike u ukupnoj količini od 22 500 komada. Spremnici će zamijeniti vreće koje građani trenutno besplatno koriste za odvajanje otpada. Naglašavam da će odvoz odvojenog otpada za sve biti besplatan. Dakle, nastavlja se plaćati samo odvoz miješanog komunalnog otpada. Postupak podjele spremnika je u tijeku i trajati će do kraja veljače sljedeće godine”, rekao je Ivan Ivančić, član Uprave Komunalca d.o.o. te dodao kako je tijekom zadnje četiri godine nabavljeno pet novih vozila, a u dolasku je još jedno financirano sredstvima Komunalca. 

Lokalne vijesti

Photo by: Grad Bjelovar

Da Bjelovar ide u dobrom smjeru govori i činjenica da se ispunjavaju mjerljivi ciljevi vezani za smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalištu. U najjačim godinama, na odlagalište je deponirano 23 tisuće tona miješanog komunalnog otpada, dok je 2020. godina završena sa 12 tona takvog otpada. Republika Hrvatska je strategijom predvidjela smanjivanje količine za 50 posto iz perioda 2015. godine. Da bi se ciljevi ispunili u potpunosti, bitna je nadopuna kroz sortirnicu i kompostanu, kako bi se smanjila količina biorazgradivog otpada. Konačni cilj je osigurati kompletan sustav gospodarenja otpadom.

Lokalne vijesti

Photo by: Grad Bjelovar

“Grad Bjelovar ima nekoliko investicija koje će naš grad učiniti jednim od najbolje pripremljenih gradova po pitanju gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj. Jedan od važnih elemenata je i projekt “Nabava komunalnog vozila i nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpada” vrijedan 2,7 milijuna kuna. Nabavljena vozila svakako će dodatno pojačati odvojeno prikupljanje otpada na području grada. Kamioni su specijalizirani za prikupljanje papira, plastike, tekstila i biootpad. Omer sufinanciranja putem Fonda za zaštitu okoliša je 67,33 posto, dok ostatak osigurava Komunalac iz svog redovnog financiranja. Mislim da po pitanju gospodarenja otpadom, posljednjih godina radimo jako dobre stvari. Siguran sam da ćemo tijekom sljedeće dvije godine zaokružiti cijelu priču”, kazao je gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak. 

Photo by: Grad Bjelovar

Grad Bjelovar je u završnom procesu javna nabave za izvođača i opremanje sortirnice vrijedne 43 milijuna kuna, kompostane u Dolinama čija cijena se kreće oko 15 milijuna kuna, a tu je i napravljeno reciklažno dvorište vrijedno 6 i pol milijuna kuna. Bjelovar je jedan od rijetkih gradova koji ima zadovoljena dva reciklažna dvorišta na području grada. Sve pristigle ponude su ispod procijenjene vrijednosti.

Piše D.Š.

Prethodni članakSljedeći članak