Grad Dugo Selo potpisao ugovor o izgradnji sportske dvorane vrijedan 4 milijuna kuna

Gradonačelnik Grada Dugo Selo Nenad Panian je u srijedu, 06. listopada 2021. godine, potpisao Ugovor  o izvođenju radova gradnje sportske dvorane u sklopu Dječjeg vrtića „Dugo Selo“ vrijedan 4 milijuna kuna s PDV-om.

Gradu Dugom Selu, Središnji državni ured za demografiju i mlade još je u svibnju odobrio iznos 500.000 kuna za projekt izgradnje dvorane DV „Dugo Selo“, dok je preostali iznos Grad osigurao iz vlastitih proračunskih sredstava. Sportska dvorana omogućit će djeci rekreaciju za vrijeme ružnog vremena i hladnoće. Razvoj društvene infrastrukture na području Grada, predviđa povećanje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova i stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete obrazovanja. Kao osnivač DV „Dugo Selo“, Grad je osigurao financijska sredstva za potrebe održavanja izgrađenog objekta i odvijanje aktivnosti u dvorani, povećavanjem proračunske stavke.

„U DV „Dugo Selo uveden je verificirani sportski program. Kako u sklopu vrtića ne postoji adekvatan prostor za provedbu tog programa, Grad je osigurao sredstva za izgradnju sportske dvorane uz dječji vrtić. Jučer smo, u prostorijama Grada, potpisali Ugovor o izvođenju radova gradnje sportske dvorane“, kazao je Panian, te dodao: „Ovim kapitalnim projektom bit će omogućeno svoj djeci, polaznicima DV „Dugo Selo“ bavljenje sportskom aktivnošću“.

Photo by: Grad Dugo Selo

Izvođač radova na gradnji sportske dvorane u sklopu DV „Dugo Selo“ je tvrtka Graditelj svratišta d.o.o. iz Zagreba, a radovi bi trebali biti gotovi za četiri mjeseca. Dugo Selo u posljednjih pet godina bilježi pozitivne demografske i migracijske trendove sukladno kojima rastu potrebe za povećanjem kapaciteta socijalnih usluga. Projekt je u skladu s preporukama Vijeća od 22. svibnja 2019. o visokokvalitetnim sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Nacionalnim programom reformi, Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH 2014-2020, Nacionalnom strategijom za prava djece u RH 2014.-2020. Sukladno pozitivnoj demografskoj slici, raste i broj vrtićke djece. Želeći potaknuti bolju poduzetničku klimu, Grad je 04. listopada s predstavnicima privatnih vrtića potpisao anex ugovora kojim je ugovoreno povećanje iznosa sufinanciranja Grada sa 1.100 kuna mjesečno po korisniku na 1.300 kuna.

Photo by: Grad Dugo Selo

„Kao što sam govorio u predizbornom programu, bit svega je izjednačiti cijene u gradskom i privatnim vrtićima na dobrobit građana. Ovime privatni vrtići ne dobivaju dodatnu sumu, nego se samo smanjuje roditeljima cijena prilikom boravka djece. Nadam se da ćemo u sljedećem razdoblju, ovisno o potrebama privatnih vrtića i ovisno o inflaciji, nastojati izjednačiti cijenu s gradskim tako da svi budu zadovoljni, iduće godine ili godinu poslije toga – sve ovisno o potrebama privatnih vrtića i dogovoru s Gradom“, kazao je  Panian, te dodao:“ Neće biti nikakvih problema jer, jednostavno, mi moramo misliti na djecu Dugog Sela, na zaposlene roditelje te na poduzetničku klimu, a privatni vrtići to jesu i mi ih potičemo da nastave s radom“.

Uz sve navedeno, Grad je aplicirao na Natječaj za Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, s ciljem usklađivanju poslovnog i obiteljskog života s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te unaprjeđenje socijalnih usluga na području Grada Dugog Sela. Cilj ovoga projekta je uvođenje produljenog rada DV „Dugo Selo“ za 2 i pol sata čime se osigurava poboljšani pristup visokokvalitetnim socijalnim uslugama, unaprjeđenje usluga dječjih vrtića. Vrijednost ovog projekta je tri milijuna kuna.

Piše D.Š.

Prethodni članakSljedeći članak