Intervju s direktorom Vodovoda zapadne Slavonije Davorom Rukavinom

Lokalne vijesti

Povodom obilaska radova na projektu izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška u sklopu projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ vrijednog 143 milijuna kuna putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., koji provodi Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., razgovarali smo direktorom Davorom Rukavinom.

Lokalne vijesti: U Novoj Gradišci se provodi veliki projekt na aglomeraciji. O čemu se radi?

Davor Rukavina: 

Radi se o projektu „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza koji je sufinanciran sredstvima strukturnih fondova, a provodi se u 2 faze koje su jasno odijeljene fizički i financijski. Prva faza je u okviru Operativnog programa Zaštita okoliša 2007. – 2013., a druga faza u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projektom se želi unaprijediti sustav odvodnje otpadnih voda, sustav vodoopskrbe te izgraditi pročistač otpadnih voda i nabaviti oprema za učinkovitije upravljanje sustavom.

Lokalne vijesti

Photo by: Lokalne vijesti

Lokalne vijesti: Mnogo kućanstava dobilo je besplatne priključke za vodu i na kanalizaciju. Što se još napravilo?

Davor Rukavina:

Kroz prvu fazu projekta izgrađeno je 32 km kanalizacijske mreže uključujući i 1.824 priprema za kućne priključke na kanalizaciju  u naseljima Giletinci, Prvča, Rešetari, Zapolje, Adžamovci, Gunjavci, Drežnik i Brđani. Na istom tom području izgrađeno je 8 retencijskih bazena i 12 crpnih stanica, sve svrhu poboljšanja sustava kanalizacije. Osim toga,  izgrađeno je  3.700 m vodovoda te vodosprema kapaciteta 3000 m³.  Ono što je najvažnije za naše stanovnike je da je na  cijeloj aglomeraciji izgrađeno ukupno 2.955  besplatnih priključaka na vodu. Kroz svaki ovakav projekt se daju besplatni priključci i to je ono što najviše doprinosi razvoju, te se konkretno vidi kod svakog pojedinca.

Lokalne vijesti: Kako vaš Vodovod zapadne Slavonije sudjeluje u njemu?

Davor Rukavina:

U sklopu gore spomenutog projekta aglomeracije, provodi se izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška čiji smo mi nositelji. Provodimo izgradnju u potpunosti i zaduženi smo za sve njegove aspekte.

Lokalne vijesti

Photo by: Lokalne vijesti

Lokalne vijesti: O kakvom se projektu radi?

Davor Rukavina:

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili skraćeno UPOV vrijedan je 143 milijuna kuna, od čega su 70% bespovratna sredstva Europske unije, 30% su javna nacionalna sredstva. Cjelokupna izgradnja je ugovorena za 41.690.653 kn bez PDV-a. Uređaj je projektiran na treći stupanj pročišćavanja, a njegovom gradnjom će biti zaokružena velika cjelina na području aglomeracije Nova Gradiška, gdje svi stanovnici imaju pristup zdravstveno ispravnoj vodi i gdje će sva otpadna voda biti zbrinuta u skladu s europskim standardima i direktivama.  Kapacitet uređaja projektiran je na 22.100 ES (ekvivalent stanovnik, izračun opterećenja kod pročišćavanja otpadnih voda), te na protok od 193 l/s.

Lokalne vijesti: U kojoj je trenutno fazi projekt?

Davor Rukavina:

Trenutno je u izgradnji mehanički dio obrade otpadnih voda, te će se po završetku građevinskog dijela postavljati strojarska oprema, gruba i fina rešetka, pjeskolov i mastolov uz svu popratnu opremu. Građevinski radovi na biološkom tretmanu uglavnom su gotovi, a trenutačno se vrši postavljanje strojarske opreme. U izgradnji je upravna zgrada, garaže i radiona. U toj će zgradi biti prostorije za djelatnike i nadzorni sustav, te laboratorij za analize otpadnih voda. Započeti su i radovi na prilaznoj cesti i sanaciji mosta na Šumetlici koji je dio prilaznog puta samom uređaju.

Lokalne vijesti: Što planirate u predstojećem razdoblju?

Davor Rukavina:

Posljednja faza je izgradnja kolektora kojim će se  pročišćena otpadna voda odvoditi do izljevnog mjesta u blizini rijeke Save.

Lokalne vijesti: Što će projekt donijeti stanovnicima Gradiške?

Davor Rukavina:

Potpunom izgradnjom očekujemo rješavanje dugogodišnjih problema na ovim prostorima koji će dobiti modernu komunalnu infrastrukturu za 21. stoljeće. Bez europskih sredstava najvjerojatnije nikada ne bismo riješili postojeće probleme i još bismo dugi niz godina bili suočeni sa gubicima i nezadovoljavajućom vodoopskrbom i odvodnjom. Na ovaj smo način zaokružili cjelokupni proces komunalnog razvoja našeg grada i njegove okolice.

Lokalne vijesti

Photo by: Lokalne vijesti

Lokalne vijesti: Kada možemo očekivati završetak projekta?

Davor Rukavina:

Krajem sljedeće godine, negdje u rujnu, svi radovi bi trebali biti završeni i trebali bismo pustiti u rad uređaj. Nadamo se da nas ništa neće omesti u ostvarivanju svih ciljeva i da će se radovi moći nesmetano obavljati.

Lokalne vijesti: Što će to znači za svakodnevicu?

Davor Rukavina:

Bistru, čistu i zdravstveno ispravnu vodu u svakom kućanstvu.

Lokalne vijesti: Imate li planova za budućnost? Možda neki novi EU projekt?

Davor Rukavina: 

Planova uvijek ima, uvijek se može više i bolje. Nadamo se da ćemo uspjeti prijaviti još neki projekt na natječaje iz EU fondova kako bismo još više poboljšali našu vodno-komunalnu infrastrukturu.

Piše D.Š.

Prethodni članakSljedeći članak