Održana prva SACHA radionica na kojoj je predstavljen projekt OKZ-a “Obrtništvo i održivi razvoj zajednice”

Lokalne vijesti

Photo by: OKZ

Održana je radionica SACHE na kojoj su bili prisutni predstavnici gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, predstavnici ZICER-a koji su ujedno i voditelji projekta, Razvojna agencija, HAMAG BICRO, Ministarstvo regionalnog razvoja i Obrtnička komora Zagreb ispred koje je bio g. Krunoslav Knežević. 

IDEJA: Predstavljanje mogućnosti OKZ u održivom razvoju zajednice kroz ulogu u razvoju novih načina poslovanja, djelovanja i povezivanja do sada nedovoljno povezanih društvenih dionika kroz inovativnu digitalnu platformu.

TEMA: Razvoj digitalne internetske platforme koja daje priliku obrtnicima, udrugama, zadrugama, ustanovama, zakladama i pojedincima, koji se uključe u rad OKZ, da međusobno razmjenjuju informacije iz vlastitih područja djelovanja i zadovoljavaju potrebe realizacije društvenih i gospodarskih inovacija, pronalasku poslovnih partnera, ulagača, djelatnika, sredstava te jačanja digitalnih vještina. Time ukupno pridonose oporavku i razvoju zajednice pogođene problemima uzrokovanim epidemijom i potresom.

Lokalne vijesti

Photo by: OKZ

OKZ promiče, usklađuje i zastupa zajedničke interese obrtništva te želi učiniti iskorak u susret većini ciljeva održivog razvoja povezanih s gospodarstvom i društvenim napretkom, uključujući poticanje održivog gospodarskog rasta, razmjenu informacija, povećanje mogućnosti zapošljavanja kroz Lokalno partnerstvo za zapošljavanje, pristojan rad, unaprjeđivanje inovacija i pronalasku dodatnih resursa te stvaranje pozitivnog okruženja za višu kvalitetu života, bolje obrazovanje i dobro zdravlje za sve građane.

OKZ djeluje na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije i trenutno broji više od 26.000 članova organiziranih u 14 udruženja obrtnika po teritorijalnom principu ili djelatnosti što je znatan potencijal.

OKZ je suosnivač Obrtničkog učilišta, ustanove za obrazovanje odraslih koja prati trendove EU u obrazovanju te pruža članovima OKZ i široj zajednici mogućnosti obrazovanja.

Gospodarske aktivnosti u vrijeme pandemije Covid 19 sve se više kreću prema online poslovanju, a to iziskuje infrastrukturu i obučavanje ljudi da se njome služe, stoga inicijativa „Obrtništvo i održivi razvoj zajednice“ operativno djelovanje usredotočuje na online platformu na kojoj će se objediniti više srodnih aktivnosti

Osnova za platformu – unazad nekoliko godina OKZ ima pregledni site tradicijskih obrta, a od nedavno i fizičku trgovinu za proizvode tradicijskih obrta koja treba dobiti svoje web izdanje i priključiti se sveobuhvatnoj budućoj platformi.

VIZIJA: Povezivanje do sada nedovoljno povezanih društvenih dionika i sadržaja kroz inovativnu digitalnu platformu.

Platforma će se sastojati od nekoliko komplementarnih modula od kojih će svaki funkcionirati kao posebno web okruženje specifičnog sadržaja u području mobilizacije dionika i resursa, inovativnosti i društvene ekonomije. Jednostavnije je promovirati i marketirati jedno web mjesto, platformu, nego više razdvojenih sadržaja, pogotovo kad su ti sadržaji povezani i međusobno uvjetovani.

Lokalne vijesti

Photo by: OKZ

Moduli online platforme:

1. Partnerstvo – modul za razmjenu informacija o potrebama za partnerstvom u najširem značenju, za razvoj projekata i poslova, prijave na natječaje, zatim, za nuđenje usluga i poslova, potražnju dobavljača i podizvođača, potrebu za radnicima, pronalasku zaposlenja… s jednostavnim sučeljem za pretraživanje i izravnu komunikaciju. (prva godina projekta)

2. Edukacijski modul – a) ključne kompetencije (jezične, digitalne, socijalne, osjećaj za inicijativu i poduzetništvo…) b) stručne kompetencije iz najtraženijih područja (prva godina projekta)

3. E commerce builder modul – shoping mall u kojem je jednostavno otvoriti standardiziranu web trgovinu proizvoda širokog spektra (za razliku od web shopa tradicijskih proizvoda koji je ograničen brojem zaštićenih obrta, on se priključuje platformi kao izdvojena cjelina) – (druga godina projekta)

4. Fond/inova modul – za inovacije i financiranje inicijativa, poslova i novih proizvoda uključujući ulaganja i grupna financiranja, kroz akreditacije/licence za izvrsnost ili kroz crowdfunding i slične modele. (treća godina projekta)

Povezivanje i međusobno informiranje je potrebno malim poduzetnicima, obrtnicima, udrugama, zadrugama, OPG-ovim, obrazovnim institucijama, zakladama, lokalnim zajednicama, kao i građanima pojedinačno, odnosno, svima koji shvaćaju značaj društvene ekonomije i skloni su podržati oblike poslovanja kojima je bitno dio ili cijeli profit reinvestirati, vodeći računa o društvenoj koristi.

U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, području djelovanja OKZ, registrirano je preko 26.000 obrtnika od kojih bi po procjeni pola njih moglo biti zainteresirano da budu vidljivi na platformi, a nekoliko tisuća bi moglo biti zainteresirano aktivno sudjelovati, tj oni koji su „digitalno pismeni“. Trećinu od toga broja, po procjeni, bismo mogli naći među drugim dionicima, za početak.

Kroz planiranu strategiju, što se tiče obrtnika, mogli bismo dosegnuti veći broj od procijenjenog broja zainteresiranih jer imamo bazu podataka i organizaciju kroz udruženja, a što se tiče drugih dionika, možemo, putem Lokalnih partnerstava za zapošljavanje i putem medija, dosegnuti trećinu. Brojčano, kada još uračunamo sve otegotne okolnosti, za početak bismo mogli dosegnuti 1000 dionika.

Unutar obrtničke strukture i drugih malih poduzetnika, kao poslodavaca, velik je problem nedostatka kvalitetne, čak i nekvalificirane radne snage koja bi bila spremna naučiti potrebne vještine. U smislu partnerstva, nedostaje informacija i kontakata u zajedničkom nastupu na tržištu ili kroz model principala i podizvođača. Nedostaje, također, kapitala jer banke nisu spremne financirati male poduzetnike. Digitalne vještine su također izazov, a ako nisu same po sebi, prepreka je nedostatak vremena da ih se primijeni u novim načinima poslovanja online, bar kod proizvodnih djelatnosti. Kod intelektualnih i tzv umjetničkih usluga, online poslovanje nije problem, ali je problem kontakata za dolaženje do novih poslova.

Kvalitetna radna snaga nedostaje i svim drugim potencijalnim dionicima, digitalne vještine manje, ali onima koji bi krenuli putem društvene ekonomije, nedostaje znanja iz vođenja poslovanja, marketinga, mobilizacije resursa. Izazov je i zajednički nastup prema trećim stranama, pronalaženje partnerstva za projekte, vlastita vidljivost u javnosti.

Poseban izazov svima je predstavljanje i prodaja vlastitih usluga. Ako to i rade, slab je doseg informacija u javnosti i prema tržištu jer promocija je skupa, a zbirni troškovi su daleko veći nego da se promovira samo jedno web mjesto sa zbirnom ponudom.

Epidemiološka situacija i nepogode poslije potresa uzrokovale su pad poslovnih aktivnosti, za neke djelatnosti pogubne, to mijenja i stanje na tržištu rada. Pojačana je potreba za stjecanjem novih kompetencija, bilo u pronalasku zaposlenja ili pokretanju nove djelatnosti ili posla.

Prethodni članakSljedeći članak