Općina Dubrava sufinancira fizioterapeutske vježbe, logopedske tretmane i tretmana radnog terapeuta za djecu

Općina Dubrava sufinancira fizioterapeutske vježbe, logopedske tretmane i tretmana radnog terapeuta za djecu do navršenih 12 godina života s prebivalištem na području općine Dubrava.

Sufinanciranje će se provoditi u periodu od 01. svibnja do 31. prosinca 2024. godine

 Iznos sufinanciranja iznosi 50% troška tretmana/vježbi, a maksimalno do 25,00 eura po tretmanu/vježbi.

 Za ostvarivanje prava podnosi se zahtjev Općini Dubrava zajedno sa odgovarajućim dokumentacijom koja se nalazi unutar Odluke, a objavljena je na službenoj stranici Općine Dubrava.

 

https://www.opcina-dubrava.hr/1011-opcina-dubrava-sufinancira-fizioterapeutske-vjezbe-logopedske-tretmane-i-tretmane-radnog-terapeuta-za-djecu

 

 

Piše: WK

Prethodni članakSljedeći članak