Lokalne vijesti

Grad Dugo Selo donio odluku o sajmenim danima

Gradonačelnik Grada Dugo Selo donio odluku o proglašenju sajmenih dana na području Grada Dugo Selo u svrhu promidžbeno – turističkih …

Obilježavanje Dana europskog broja 112

Kao i svake gotine pa tako i ove,  skoro 20 godina obilježava u Republici Hrvatskoj 11. veljače kao Dan jedinstvenog …