Tko je dobio stipendiju Grada Dugog Sela?

Gradonačelnik Grada Dugog Sela donio je Zaključak o konačnoj listi kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2023./2024. za učenike i studente s prebivalištem na području Grada Dugog Sela. Zaključak o konačnoj listi objavljen je 21. prosinca 2023. godine na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela, J. Zorića 1  i na mrežnim stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr

Pozivaju se ovogodišnji dobitnici stipendija da Upravnom odjelu za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol, na e-mail: dinko.bacic@dugoselo.hr dostave preslike osobnih iskaznica i preslike kartica računa ili ugovora o otvaranju računa na ime učenika/studenta, na koji će im se vršiti isplata stipendije, a koji podaci su potrebni za izradu ugovora o stipendiranju.

Za učenike koji nisu punoljetni, ugovore će potpisati jedan od roditelja/zakonskih zastupnika, za kojeg je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice.

Kandidati koji su se odlučili za neku drugu stipendiju, dužni su se u pisanom obliku izjasniti o eventualnom odustanku od stipendije Grada Dugog Sela.

 Navedeno je potrebno dostaviti do 27. prosinca 2023. godine, a sve informacije mogu se dobiti i na broj tel. 01/2750-720.

Svečano potpisivanje ugovora o stipendiji bit će 28. prosinca 2023. godine u 11 sati u Dvorani preporod KUD-a Preporod, Josipa Zorića 23A.

Više informacija na: https://dugoselo.hr/konacna-lista-za-dodjelu-stipendija-2023-2024-godina/

 

Piše: WK

Prethodni članakSljedeći članak