UPOV objavio prve kadrove radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Podsjetimo, Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. provodi projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška u sklopu projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ vrijednog 143 milijuna kuna putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Izgradnja pročišćivača je završna faza projekta.

Projekti u sustavu vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda omogućuju infrastrukturni razvoj i ostvarivanje preduvjeta za visoki standard života stanovnika te razvoj gospodarskih potencijala. Kao završna faza EU projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ gradi se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška vrijedan 41.690.653 kn bez PDV-a. Izgradnja UPOV-a je započela u travnju 2021.  godine i od onda se na gradilištu radi svakodnevno.  Projekt je od iznimne važnosti za Grad Novu Gradišku i općine Rešetari i Cernik jer zaokružuje cjelokupnu aglomeraciju i rješava problematiku otpadnih voda.

„Radovi idu u planiranom toku i zadovoljni smo njihovom dinamikom.  Trenutno se izvode radovi na termofasadi objekata na kojima je izvršena montaža stolarije. Na upravnoj zgradi je u tijeku žbukanje unutarnjih površina, izvedeni su radovi na razvodu vode i kanalizacije, elektro instalacija i instalacija grijanja i hlađenja te je dostavljena sva kompletna laboratorijska oprema“, kaže direktor Vodovoda zapadne Slavonije Davor Rukavina.  Na garaži i radionici su završeni AB radovi i izvedena je termofasada i hidroizolacija podne ploče. Izvedeni su radovi na dovodnom spojnom kolektoru, strojarski radovi montaže inox cjevovoda zraka i mulja između objekta biološke faze i mehaničkog tretmana, strojarski radovi montaže strojarske opreme u objektu zgušnjavanja i objektu stabilizacije mulja te su dostavljeni i montirani elektro ormar u prostoriji MCC1, te se izvode radovi na montaži kabelskih trasa i kabliranju. U biološkoj fazi radova izvršena je montaža kabelskih trasa i upravljačkih ormara, a u tijeku je kabliranje na bazenima biologije. „Montirani su svi mješači i crpke. Završeni su AB radovi na izlaznom kanalu i izvedena je montaža strojarske opreme. Što se tiče dehidracije mulja, u tijeku je žbukanje objekta dehidracije te je montirana metalna konstrukcija nadstrešnice nad odlagalištem mulja“, kaže Rukavina.

Realizacijom ovog projekta svi će stanovnici imati pristup zdravstveno ispravnoj vodi, a otpadna voda će biti zbrinuta u skladu s europskim standardima i direktivama. Kroz prvu fazu projekta Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nova Gradiška izgrađeno je 32 km kanalizacijske mreže uključujući i 1.824 priprema za kućne priključke na kanalizaciju  u naseljima Giletinci, Prvča, Rešetari, Zapolje, Adžamovci, Gunjavci, Drežnik i Brđani. Na istom tom području izgrađeno je 8 retencijskih bazena i 12 crpnih stanica, sve svrhu poboljšanja sustava kanalizacije. Osim toga,  izgrađeno je  3.700 m vodovoda te vodosprema kapaciteta 3000 m³. Na cijeloj aglomeraciji izgrađeno je i ukupno 2.955  besplatnih priključaka na vodu.

Vodovod zapadne Slavonije je u proteklom razdoblju iz Kohezijskih fondova Europske unije kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija napravio veliki broj projekata kroz koje se uvelike radilo na poboljšanju vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

Piše D.Š.

Prethodni članakSljedeći članak