Grad Drniš pronašao način kako mladim obiteljima pomoći pri rješavanju stambenog pitanja

Grad Drniš, koji je za poticanje stanogradnje u svom proračunu za ovu godinu osigurao 600.000 kuna, objavio je u utorak Javni natječaj za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na svom području.

Grad je svojim mladim obiteljima spreman pomoći kroz tri mjere: sufinanciranje izgradnje obiteljskog stambenog objekta, kupnje obiteljske kuće ili stana te sufinanciranje poboljšanja kvalitete stanovanja mladih obitelji ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor.

Pod pojmom “mlada obitelj” smatra se prijavitelj na natječaj i njegov bračni ili izvanbračni drug pod uvjetom da jedan od njih nije navršio 41 godinu života, te da svoje stambeno pitanje rješavaju po prvi put u trenutku raspisivanja Javnog natječaja. Mladom se smatra i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj koji nije navršio 41 godinu života.

Photo by: unsplash.com

Pisane prijave podnose se na prijemnom uredu Grada Drniša ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Natječaj je objavljeno na mrežnoj stranici Grada Drniša i u njemu su vrlo precizno navedeni uvjeti, način bodovanja, iznosi koji se mogu dobiti, dokumentacija koju treba priložiti uz prijavu.

Više informacija o samom natječaju možete pronaći ovdje.

Piše D.Š.

Prethodni članakSljedeći članak