OKZ partner u projektu “RCK Industrija 4.0” koji donosi revoluciju u strukovnom obrazovanju

Projekt „Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu –Industrija 4.0“ traje od 03.07.2020. do 29.12.2023. godine, financiran je iz Europskog socijalnog fonda ukupne vrijednosti od 49.634.586,53 kune, a nositelj projekta je Srednja strukovna škola Velika Gorica.

U projekt su uključene sve strukovne škole Zagrebačke županije (9), Zagrebačka županija, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet strojarstva i brodogradnje, partneri iz gospodarstva (Alas Info d.o.o., Teh Cut d.o.o.), HZZ Područni ured Zagreb, Obrtnička komora Zagreb i Obrtničko učilište.

OKZ će sudjelovati  u promotivnim aktivnostima projekta,  u postojećim promotivnim aktivnostima predstavljati projekt „RCK Industrija 4.0“ te time promovirati projekt i strukovno obrazovanje u strojarstvu.

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj  (30 milijuna kuna) i sufinanciranje Zagrebačke županije (cca 30 milijuna kuna)  izgradit će se infrastruktura triju centara izvrsnosti u sektoru strojarstva na tri lokacije:
1.    Srednja strukovna škola Velika Gorica – Centar izvrsnosti za CAD/CAM/CNC sustave i 3D tehnologije,
2.     Srednja strukovna škola Samobor – Centar izvrsnosti za senzoriku, automatiku i obnovljive izvore energije,
3.    Srednja škola Dugo Selo – Centar izvrsnosti za robotiku

Cilj projekta je uspostava Regionalnog centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0 povezanog sa svijetom rada, koji će sa svojom opremljenošću i stručnim kadrovima kao nositelj kvalitetnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja omogućiti učenje temeljeno na radu.

Obrtnici OKZ bit će uključeni u proces modernizacije strukovnih programa u strojarstvu sudjelovanjem u anketiranju i strukturiranim razgovorima kako bi se prikupile informacije i stručna mišljenja (potrebne kompetencije, učenje temeljeno na radu, provedba praktične nastave, licenciranje, zapošljavanje itd.).

OKZ će organizirati 3 okrugla stola na kojima će se na temelju razmjene iskustava i stručnih mišljenja usvojiti zaključci i smjernice koje će pridonijeti razvoju sustava strukovnog obrazovanja u sektoru strojarstva i Industrije 4.0. Mentori iz svijeta rada imaju vrlo važnu ulogu u izradi novih i modernizaciji postojećih programa obrazovanja što će omogućiti brži razvoj Zagrebačke županije.

Ukupna vrijednost integralnog projekta (EFRR infrastruktura uz značajno financiranje Zagrebačke županije i ESF) procjenjuje se na  110 milijuna kuna.

Piše D.Š.

Prethodni članakSljedeći članak