Rezultati izvješća o pravu na pristup informacijama pokazalo da se bjelovarska transparentnost isplatila

Lokalne vijesti

Photo by: Screenshot bjelovar.hr

Grad Bjelovar transparentno je objavio Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu. U praksi to znači da su se svi upiti koji su išli prema Gradskoj upravi morali obraditi te na njih je, ako su imali smisla, trebalo i odgovoriti.

Tako je lani imali ukupno tri zahtjeva koji su se ticali prava na pristup informacijama, a sva tri su rješenja u zakonskom roku. U dva navrata upitom su tražene informacije vezane uz financiranje (proračun, financijski plan, financijska izvješća, javna nabava, ugovori o poslovanju, dodjela bespovratnih sredstava, uključujući i financijske informacije vezane uz zaposlenike i sl.).

“Nikad nismo imali manje upita i nikad manje nismo morali odgovarati na službene upite vezane uz Zakon o pravu na pristup informacijama. Nekada smo godišnje imali stotine takvih upita i morali na sve službeno odgovarati. Dakle manje posla za službenike jer građani sami mogu saznati sve što ih zanima putem aplikacije transparentnost i otvoreni grad. Evo i na ovom malom primjeru se vidi koliko se povećalo povjerenje građana u gradsku upravu nakon uvođenja transparentnosti”, rekao je gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak. 

Tri upita zapravo je strašno malo s obzirom na protekle godine, a razlog tome treba tražiti u projektu ”Otvorenost gradskog proračuna” koji je Grad Bjelovar uveo u veljači 2019. godine, a koji građanima omogućuje da sami pronađu tražene informacije.

Piše D.Š.

Prethodni članakSljedeći članak