U Ivanić-Gradu pokrenut jedinstveni studij u Hrvatskoj- robotika u fizioterapiji

Lokalne vijesti

Visoka škola Ivanić-Grad provodi diplomski specijalistički stručni studij „protetika, ortotika i robotika u Fizoterapiji“. Zainteresiranost je velika jer studij omogućuje specijalizaciju i praktičnu nastavu u vrhunskim ordinacijama, a najboljima i mogućnost zapošljavanja odmah po diplomi.

Primjena novih metoda liječenja i rehabilitacije u medicini nisu novost, a tehnologija napreduje svakim danom sve više. Tako se širi i lepeza mogućih tehnoloških rješenja u svim aspektima medicine, pa tako i u fizioterapiji. Tim smo povodom razgovarali dekanom Visoke škole doc.dr.sc. Mile Marinčić, i Slavicom Janković, dr. zdravstvenih nauka, višim predavačem i pročelnicom Odjela za zdravstvene studije Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru, te suradnicom Visoke škole Ivanić-Grad

Dekanu Marinčić kada je osnovana Visoka škola i s kojim ciljem?

Visoka škola Ivanić-Grad osnovana je 2015. godine na inicijativu gradonačelnika. Cilj je bio jednostavan: kako podići razinu obrazovanja u Gradu na najbolji mogući način imajući u vidu da je zdravstveni turizam i neke stvari vezane uz medicinu postaju najvažnije kada govorimo o medicini i zdravstvu.

Koje su posebnosti i prednosti u odnosu na druge visokoškolske ustanove iz ovih područja?

Naša posebnost je svakako Specijalna bolnica Naftalan na koju smo naslonili cijeli svoj program fizioterapije. No, definitivno mi smo se okrenuli i bolnicama izvan Zagreba te smo odmah u početku ostvarili suradnju sa Neuropsihijatrijskom bolnicom u Popovači, bolnicom u Sisku i drugim ustanovama. Naša posebnost je mladi kadar kojeg formiramo i obrazujemo. Na tom će mladom, kadru koji prati suvremene tijekove u struci i znanosti, Visoka škola Ivanić-Grad moći počivati na duge staze.

Koje studijske programe provodite?

Imamo preddiplomski stručni studij fizioterapije, a u srpnju ove godine smo dobili diplomski stručni studij „Protetika, ortotika i robotika u fizoterapiji“ što je posebnost na razini Hrvatske, a i šire. To su nam potvrdili i u Agenciji za visoko obrazovanje i prim. Kauzlarić, pročelnik za ortopediju u Zagrebu, koji je rekao da nije poznato da na razini Hrvatske postoji takav studijski program, a i puno šire.

Lokalne vijesti

Photo by: Lokalne vijesti

Doktorice Janković vi ste pomagali u osnivanju Visoke škole od samoga početka, što je prepoznao i Grad, te Vam udijelio priznanje. Možete li nam reći gdje studenti obavljaju praktični dio specijalizacije, poglavito ovaj vezan uz robotiku u fizioterapiji?

Robotika će se isključivo raditi u Poliklinici Glavić. Od tamo dolazi i njihov zaposlenik koji se educirao izvan Hrvatske i kao vrhunski stručnjak sada predaje na Visokoj školi. Otuda i ideja za pokretanje ovakvog studija i programa koji će biti jedna jedinstvena nadogradnja Republici Hrvatskoj na jedan preddiplomski studij koji je dobar temelj za nastavak studija protetike, ortotike i robotike.

Dekanu Marinčić što biste poručili svima koji razmišljaju o upisu na ovaj studij? Što im više nudite od ostalih? Kakve će predispozicije imati nakon završetka?

Osim našeg izuzetno educiranog kadra koji im može ponuditi jako puno, tu je mogućnost da samo u jednoj ili maksimalno dvije bolnice imaju praksu, a u elitnim ustanovama glede robotike, mogu imati praksu. A to su, osim već spomenutih, KBC Zagreb, Dubrava, te poliklinike Glavić i Sveta Nedelja. Sve je zaokruženo u nekoliko vodećih ustanova u tom području.

Svjedoci smo da medicina stalno napreduje. Dr. Janković znači li to da ćemo u budućnosti obavljati fizikalne terapije s robotom?

Nećemo. Uvijek je terapeutska ruka ona s čim se započinje i završava terapija. Definitivno, nikada robot neće zamijeniti rad fizioterapeuta, ali je dodatna edukacija nužna iz razloga što se jako puno toga u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji promijenilo pa tako i uvođenje robotike kao načina rehabilitacije pacijenata.

Lokalne vijesti

Photo by: Lokalne vijesti

Dekanu Marinčić kakve su potrebe za vašim kadrom i kakva su iskustva sa zapošljavanjem nakon završetka vaše Visoke škole?

Potrebe za ovim kadrom su velike. Nažalost još uvijek nemamo dovoljno otvorenih mogućnosti da se u bolničkim ustanovama zapošljava. Ali, zbog starenja i ostalih segmenata, ovaj kadar će se tražiti sigurno. Stanovništvo stari i sve je više podložno raznim problemima i traumama koje traže nužnu brigu fizoterapeuta ili medicinskih sestara.

Doktorice Janković recite nam koja je važnost fizioterapije danas?

Danas se sve mlađi susrećemo sa problemima i bolestima koje su prije nastupale u starijoj životnoj dobi. Fizioterapija tu može puno pomoći kroz svoje preventivne programe ali isto tako  i kada dođe do trenutka kada netko mora otići na rehabilitaciju da se na vrijeme vraća u proces rada kroz terapiju. Fizioterapija je danas neophodna i sve više zastupljena.

Dekanu Marinčić koliko imate studenata? Kakva je zainteresiranost?

Interes za studij je velik, kao i na drugim učilištima koja imaju studij ovakvog profila. Imamo popunjene sve tri godine s preddiplomskog studija, čak i povećani broj od 50 studenata na fizioterapiji. Uvjereni smo da ćemo popuniti i diplomski studij za koji su prijave trajale do 25. listopada. Ne sumnjamo da ćemo ispuniti određenu kvotu. Do godine, kada ćemo biti vidljivi u sustavu Ministarstva, sigurno ćemo popunjavati u potpunosti i ovaj studijski program.

Lokalne vijesti

Photo by: Lokalne vijesti

Svaki studij ima svoje specifičnosti. Doktorice Janković kažite nam koje su specifičnosti fizioterapije? Mislite li da bi se trebalo više raditi na zadržavanju mladih u Hrvatskoj?

Ono što je važno istaknuti je da je sve veći broj samostalnih djelatnika, fizioterapeuta koji osnivaju svoje ustanove ili ordinacije u kojima provode fizikalnu terapiju. Iz tog razloga je dobar temelj koji dobivaju na preddiplomskom i diplomskom studiju iznimno važan. Kadrovi koji rade na Visokoj školi izuzetno su educirani u određenim segmentima i to se nastoji prenositi kako bi mladi ljudi koji započinju svoj posao bili u njemu izvrsni. Smatram da bi se trebalo poraditi na tome da se te osobe lakše mogu zaposliti ili otvoriti svoje privatne prakse. Dodatno, oni se neprestano usavršavaju, kao i svi mi, pa bi im država trebala pomoći jer su edukacije iznimno skupe.

Lokalne vijesti

Photo by: Lokalne vijesti

I za kraj, dekanu Marinčić reci te nam da li provodite neke projekte i koji su vam planovi za budućnost?

Mlada smo ustanova kojoj nije uvijek jednostavno proći procedure. U budućnosti zajedno planiramo pripremati projekte zajedno s partnerskim  ustanovama i tako osnaživati školu. Planovi su jednostavni – učvrstiti studijske programe, osnažiti ih kadrovima, pokušati tehnički osnažiti cijelu priču direktno u školi. Također, želimo predati studijski program Sestrinstvo koji je blisko vezan uz fizioterapiju. A u daljnjoj budućnosti, u tri do pet godina, plan nam je ostvariti zajednički studijski program sa Veleučilištem u Vukovaru koji bi se ticao menadžmenta u zdravstvu i bio bi diplomski stručni studij.

Planovi Visoke škole za daljnji razvoj su jednostavni i odlučni – učvrstiti studijske programe, osnažiti ih kadrovima, te tehnički osnažiti cijelu priču direktno u školi

Piše D.Š.

Prethodni članakSljedeći članak